صفحه اول سایت => فهرست =>  دوره ساسانیان


سایت موسیقی بیان،موسیقی،آموزش موسیقی،کتب موسیقی، کتابخانه ی موسیقی،آموزش تاریخ موسیقی

دوره ساسانیان

رامشگران و خنیاگران در بارگاه ساسانیان مقام بزرگی داشتند به خصوص در زمان بهرام گور موسیقی دان ها جزو طبقه ممتاز كشور محسوب می شدند .

موسیقی دان های ایرانی تحت سرپرستی رئیس تشریفات سلطنتی «خرم باش» انجام وظیفه می كردند و در مهمانیهای بزرگ به دستور او آهنگ می نواختند .

معروف ترین آهنگسازان دوره خسروپرویز سرگش ، باربد و نكیسا بودند . سرگش ابتدا مقام بزرگی در دربار داشت ولی بعدها باربد جانشین او شد .

اختراع دستگاه های ایرانی را به باربد نسبت می دهند و به نظر می اید كه او در مقام های قدیم اصلاحاتی به عمل آورده و دستگاه ها را تنظیم كرد .

دستگاه های موسیقی مركب از هفت خسروانی بود و اختراع آنها را به نكیسا خواننده معروف خسروپرویز نسبت می دهند . به علاوه 30 لحن و 360 دستان یا آهنگ نیز وجود داشته كه با ایام هفته ، ماه و روزهای سال ساسانیان تناسب داشت .

بعضی از دستان ها مربوط به حوادث تاریخی بود مانند كین ایرج ، كین سیاوش ، گنج باد آورد و بعضی دیگر مانند دستان یزدان آفرید جنبه مذهبی داشت . از دستانهایی كه در وصف جشن ها و طبیعت ساخته شده بود دستان نوروز بزرگ ، آرایش خورشید ، ماه ابر كوهان (ماه بالای كوهسار) و سبز اندر سبز معروف اند . بعضی از دستان ها مانند مرگ شبدیز آهنگ سوگواری بود .

یكی از آوازها «راست» است كه امروز یكی از دستگاه های ایرانی است و در زمان خسروپرویز ایجاد شده بود . از سازهای دوره ساسانیان بربط و چنگ و نای و شیپور (از زمان بهرام گور) معمول بودند .

 

اقتباس از کتاب تاریخ موسیقی ، سعدی حسنی

صفحه اول سایت => فهرست =>  دوره ساسانیان