صفحه ی اول => فهرست => موسیقی کلاسیک چیست؟


سایت موسیقی بیان ، موسیقی ، آموزش موسیقی ، کتب موسیقی، کتابخانه موسیقی ، بنیانهای نظری موسیقی ایرانی ، درآمد

برای نمونه، نت نوشته شده این آهنگ چنین است:

 

اما لوئی آرمسترانگ آن را به این شکل می خواند:

حال اگر یک گربه خونسرد با حرکت آرام خود آن را روی پیانو اجرا کند، به این شکل در می آید:

یا زمانی که فرد وارینگ گلی کلاب آن را می خواند، آهنگ وضعی متفاوت پیدا می کند:

اقتباس از کتاب تجزیه و تحلیل موسیقی برای جوانان، نوشته: لئونارد برنستاین
 
 

صفحه ی اول => فهرست => موسیقی کلاسیک چیست؟